каталог: Емилија и Стојче Тоциновски

            Авторите-сопружници Емилија и Стојче Тоциновски, се академски ликовни уметници дипломирани во 1999 год. на Факултетот за ликовни уметности во Скопје и припаѓаат на младата генерација сликари во современото македонско сликарство.

            Како ликовни творци кои заемно творат на исто платно создале свој свет и на сопствен начин ги пресоздаваат човекот, животот и светот, со што ги предочуваат вредносните аспекти на своето творештво. Често претставуваат нови циклуси, нeповторени со нови идеи.

Опис:

Нивната мисловна ангажираност, бујната имагинација и сензибилитет, како и истражувачката енергија и експресија резултираат во автономни творби со содржина помеѓу слободата на тематскиот слој и ликовната претстава.

Водени се од мотиви со нагласенапоетска симболика на модерен ликовен израз. Тоа се дела работени со многу топлина и љубов, лесни, чисти, одмерени со рафинирани потези на педантна изработка. Сликите се со различна мотивска содржина на предметот и просторот како и распоредот на ликовните елементи кои упатуваат на цврста и компактна композиција. Се карактеризираат со интензивен, впечатлив хроматски усогласен колорит, внимателно бирани нијанси за да се воспостави спој помеѓу боите благодарение на нивното извонредно чувство.

Учесници се на голем број групни изложби и ликовни колонии во земјава и странство.

 

Награди:

 

2012 - 10 – ти Салон на стрип, Награда за дебитантски стрип Марко Крале – три наречници, Ликовен салон, Велес

2018 - Анри Динан–признание за волонтерство, Црвен крст на РМакедонија

2019 - Un maestro per un anno un libro per sempre, прва награда, Gallery Art Casa Mexicana, Бари, Р Италија

 

САМОСТОЈНИ ЗАЕДНИЧКИ ИЗЛОЖБИ:

 

2013 - Вечерно матине, Ликовен салон, Велес

2014 - Минијатурни пејзажи, МКД Илинден, Риека, Р Хрватска

 

2014 - Ликовна презентација ПејзажинаПолска традиционална вечер AndrzejkiМакедонско –Полско културно друштво Вардар,Скопје

2016 - У центар, Културни центар Повљана, острово Паг, Р Хрватска

2017 - У центру тачка, Културен дом Повљана, остров Паг, Р Хрватска

2018 - У заљиву мора, Градска библиотека, Задар, Р Хрватска

2018 - Откривајучи отоке, Културен дом Повљана, остров Паг, Р Хрватска

2019 - Галоп сјена, Културен Центар Карло Ројц, Пула, Р Хрватска

2019 - Кас коња, Културен центар Повљана, остров Паг, Р Хрватска

2019 - Галоп коња, Научна библиотека, Задар, Р Хрватска

 

 

 

0 производи

Извинете, нема продукти за вашето прбарување